Vier eenvoudige ingrepen van belang bij vroeggeboorte

Als je te maken krijgt met een vroeggeboorte, dan is dit voor ouders een zorgelijke en vaak traumatische ervaring. Kan je kindje dit overleven? Waar krijg je allemaal mee te maken? Wat kunnen artsen betekenen voor jullie kind?

Als er sprake is van een opname in verband met een dreigende vroeggeboorte dan is het schrikken. Het is goed tijdens je zwangerschap ook op de hoogte te zijn van de mogelijkheid met deze problematiek te maken te krijgen. ( Al wil je dit liever niet horen).

Overkomt je dit als ouders dan kun je beter meepraten en er ook op anticiperen.

Om de overlevingskansen van deze prematuur geboren baby’s te verhogen zijn vier eenvoudige ingrepen van groot belang:

  • moeder moet bevallen in een ziekenhuis met een neonatologieafdeling
  • zo mogelijk moet er voor de vermoedelijke bevalling doorzet begonnen worden met Corticosteroïden om de longrijping van de baby te bevorderen
  • het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de baby niet onderkoeld raakt na de geboorte
  • ademhalingsproblemen moeten worden voorkomen door toedienen van surfactanten (dit zijn stoffen die de longblaasjes openhouden) 

Uit onderzoek is gebleken dat bij een vroeggeboorte deze vier dingen van essentieel belang zijn. (Eos wetenschap).

Dit is gemeld door een internationaal team van wetenschappers en gepubliceerd in het Britisch Medical Journal.

De onderzoekers hebben de toepassing van maatregelen onderzocht in 11 Europese landen en regio’s. Ook Vlaanderen en Nederland horen hierbij.

Ruim 7000 kinderen die te vroeg werden geboren in 2011/2012 bij een zwangerschap van 24 tot 31 weken onderging slechts 58% van de kinderen alle vier de ingrepen.

In Vlaanderen bedroeg dit 59% en in Nederland 49%.

De onderzoekers hebben berekend dat 18% van de sterfgevallen na vroeggeboorte had kunnen voorkomen als alle prematuren goed behandeld werden volgens deze vier eenvoudige ingrepen.

Als je als aanstaande ouders op de hoogte bent van het feit dat dit ook jullie kan overkomen en weet dat dit zo werkt dan ben je voorbereid en kun je zo nodig mensen aanspreken als dit niet toegepast wordt.

Bron: EOS wetenschap EU

error: Content is protected !!