Postpartumdepressie vader

Uit een studie van de Northwestern University blijkt dat ook de vader een Postpartumdepressie kan krijgen. Dit is een van de eerste studies waaruit blijkt dat een depressie bij de vader hetzelfde effect teweeg kan brengen als een depressie van de moeder. Dit aldus Sheehan Fisher, hij is auteur van een studie waarbij hij aangeeft dat zowel jonge vaders als moeders zouden moeten worden gescreend op een postpartum depressie en daarvoor behandeld moeten worden.

Uit eerdere studie is gebleken dat ook de vader in deze periode rondom de geboorte erg kwetsbaar is.

Vaders en moeders die depressieve gevoelens vertonen maken minder oogcontact en praten minder met hun kind dan ouders die geen last hebben van depressieve gevoelens.

Deze studie toont aan dat de stemming van de vader erg belangrijk is in de periode na de bevalling. Sheehan ziet vroege interventie als de sleutel, worden ouders met depressieve klachten eerder gesignaleerd dan kunnen zij eerder behandeld worden, het negatieve effect op kinderen is dan minder.

Noot: zelf deed ik vijf jaar geleden onder ouders een onderzoek, omdat ik een ideaal voor ogen had, het eerder signaleren van ouders die depressief werden. Daar is mijn bedrijf uit voortgekomen, hier bied ik begeleiding aan jonge ouders met zwangerschaps-postpartum depressie en na vroeggeboorte. Hieruit ontstonden de trainingen. Ik ben van mening dat je problemen bij de wortel moet aanpakken. Door het opleiden van kraamverzorgenden wordt er eerder gesignaleerd en hulp geboden aan ouders in deze kwetsbare periode.

Djoke

Sheehan heeft 200 koppels gevolgd met kinderen van drie jaar oud. Deze mensen deden eerder mee aan zijn onderzoek na hun bevalling. Onafhankelijk van elkaar vulden de ouders vragenlijsten in. Deze gingen over depressies, relaties tussen partners en het gedrag van het kind in deze situatie.

De conclusie van dit onderzoek was opvallend. Het niveau van depressie bij de vader en/of moeder tijdens de peuterleeftijd van hun kind was rechtstreeks gekoppeld aan de internaliserende ( overcontrole van emoties zijn naar binnen gericht en dit lijdt tot innerlijke onrust) en externaliserende ( te weinig controle over emoties, hierdoor ontstaan conflicten met de omgeving en andere mensen) gedragsproblemen van het kind.

Was er bij de ouders vlak na de geboorte sprake van een depressie dan bleek dat drie jaar na de geboorte, deze symptomen nog steeds aanwezig zijn. Het lijkt erop dat het doormaken van een depressie na de geboorte een aanzet lijkt te zijn voor een latere depressie. Uiteraard zal hier nog veel onderzoek naar moeten worden gedaan.

De conflicten tussen ouders dragen blijkbaar minder bij aan de problemen in het gedrag van hun kind, een depressieve ouder daarentegen heeft veel impact.

Sheehan Fisher is onderzoeker aan de Northwestern University Feinberg en als psycholoog verbonden aan het Northwestern Memorial Hospital. Onlangs verscheen deze studie in het tijdschrift Couple and Family Psychology Research and Practice.

Bron:http://www.sciencedaily.com

Deel dit artikel op jouw favoriete social media kanaal of via Whatsapp…

error: Content is protected !!