Disclaimer

Aansprakelijkheid djoke.nl

Ondanks het feit dat deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en of sjablonen op deze site.

Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, bestanden) op deze website en intellectueel ontwerp van deze website is eigendom van Djoke.nl of verkregen op verzoek. Het is niet toegestaan om (delen) van de website te kopiëren of te (her)publiceren in welke vorm dan ook.

Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  1. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  2. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
  3. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

     © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort

 De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt,   zonder garantie of waarborg ten aanzien van de      deugdelijkheid, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

De behandelingen en begeleiding door Djoke.nl zijn geen vervanging van een consult met uw arts of therapeut.

Djoke.nl voldoet aan de Plato normen en Djoke is Aromatherapeut, Coach,Counselor.& Mindfulnesstrainer & Access Bars Practitioner.

Daar waar twijfel is zal u altijd worden doorgestuurd naar een arts voor advies. Ook wil Djoke graag dat uw arts op de hoogte is van een behandeling via Djoke.nl.

Mijn adviezen zijn geen vervanging van een reguliere arts en u mag niet zomaar stoppen met medicatie. Mijn adviezen zijn altijd suggesties om een gezondere levensstijl te gaan volgen, deze kunnen bijdragen aan een betere gezondheid en vitaliteit. Garanties worden niet gegeven, het is geen toverstaf. Het gebruik van supplementen kan uw medicatie verstoren en zodoende dient er altijd overleg te zijn met uw arts. Het volgen van een behandeling is op eigen risico en Djoke ten Kate en Djoke.nl of Postpartumbegeleiding.nl kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website, maar ook niet tijdens de behandeling en consulten.

U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk.

error: Content is protected !!