Klachten en geschillen

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, Zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Djoke.nl is aangesloten bij BATC/ Klantnummer BATC: 02391   

Stichting Belangen Associatie Therapeuten en Consument (BATC) is opgericht in 1998. Het is een beroepsorganisatie die het werken volgens meervoudige werkvormen verplicht stelt, aangezien het bundelen van minimaal vijf werkvormen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbetert.


EEN BATC THERAPEUT:

  • is HBO geschoold in de vijf natuurgerichte principes
  • is in het bezit van een diploma HBO Medische/Psychosociale Basiskennis
  • wordt gestimuleerd tot uitwisselingen van kennis.
  • krijgt kwaliteitsbewaking door middel van visitaties
  • krijgt kwaliteitsbewaking door beoordeling van gemaakte praktijkverslagen
  • krijgt kwaliteitsbewaking door verplichte bij/nascholingen welke moeten voldoen aan de Plato normen
  • dient zich te onderwerpen aan het collectieve klacht- en tuchtreglement

    

   De beroepsvereniging BATC heeft verklaard dat Djoke.nl heeft voldaan aan alle door de beroepsorganisatie gestelde eisen betreffende erecode, kennis en vaardigheden van de vijf natuurgerichte principes voor het uitvoeren van het beroep van ‘Natuurgeneeskundig Therapeut’.      

 

De vijf natuurgerichte principes zijn:

1. Energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche

Deze vijf natuurgerichte principes zijn de methodieken die elke BATC zorgverlener hanteert en waardoor een effectieve en efficiënte inbreng van zorg wordt gewaarborgd.

Deze technieken en methodieken zijn niet bedoeld als vervanging van een reguliere diagnose en behandeling, maar moet worden gezien als een aanvulling hierop. Raadpleeg altijd eerst een arts, zo nodig zal Djoke.nl na overleg met u contact opnemen met de huisarts.

Deze technieken en methodieken zijn niet bedoeld als vervanging van reguliere diagnose en behandeling, maar als aanvulling daarop. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een arts!


KLACHT- EN TUCHTRECHT:

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over je behandeling, kun je kosteloos een klacht indienen bij de BATC. Dit kan door te bellen met telefoonnummer 0493- 670 612 of door een e-mail te zenden naar info@batc.nl

 

 

 

Deel dit artikel op jouw favoriete social media kanaal of via Whatsapp…

error: Content is protected !!