Kraamverlof

IMG_3222

Kraamverlof

Als je in loondienst werkt en de echtgenoot of partner bent van de moeder van een pasgeboren baby, heb je recht op twee dagen betaald kraamverlof. Dit noemen we ook vaderschapsverlof. Sinds 1 januari 2015 heb je ook recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Bij een meerling krijg je geen extra dagen, je zult dan vakantiedagen moeten opnemen.

Dit kraam of vaderschapsverlof moet je binnen vier weken na de geboorte opnemen. Vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis da moet het verlof worden opgenomen binnen vier weken na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis. Het is belangrijk de werkgever zo snel mogelijk te laten weten wanneer je dit kraamverlof wenst op te nemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. De werkgever mag dit niet weigeren.

Je hebt recht op drie dagen ouderschapsverlof bij de geboorte van jullie kind. Ook dit mag de werkgever niet weigeren. Je hebt recht op doorbetaling van je salaris.

Mochten er in uw CAO andere afspraken vermeld staan over kraamverlof en staan deze ook in de regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dan gelden deze afspraken en niet de afspraken in de wet. Dus informeer goed naar je rechten en kijk de CAO erop na.

Zijn er problemen dan mag je een beroep doen op calamiteitenverlof. Stel je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte. Het betreft hier onbetaald verlof.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Deel dit artikel op jouw favoriete social media kanaal of via Whatsapp…

error: Content is protected !!