Munchhausen-by-proxysyndroom

5 april bij Brandpunt reporter om 22.15 een reportage over 

Munchhausen-by-proxysyndroom

 

Het betreft hier een zeer ernstige vorm van lichamelijke kindermishandeling. In de meeste gevallen van het MHPS word het kind mishandelt door de moeder, maar het kunnen ook vaders, grootouders babysitters, verpleegkundigen of adoptiemoeders zijn. Het kind wordt door de moeder of verzorger opzettelijk ziek gemaakt, of zij beweert dat het kind ziek is. Bij dit syndroom kunnen psychische, sociale of lichamelijke afwijkingen en ziekten veroorzaakt worden, verzonnen of verergerd worden.

Als artsen het kind onderzoeken wordt er niets gevonden, als ze wel iets vinden zijn de ziekteverschijnselen opgewekt door bijvoorbeeld het kind te vergiftigen.

De dader verzint dit om zelf aandacht te krijgen van het medisch personeel en het wordt vaak niet herkent door zorgverleners. Het zijn ook daders die vaak verhuizen en steeds naar andere ziekenhuizen en artsen gaan.

Het Munchhausen-by-proxysyndroom werd voor het eerst zo genoemd en beschreven in 1977 door

Roy Meadow in de Lancet, Meadow is hoogleraar en kinderarts. Hij beschreef twee casussen van jonge kinderen die opzettelijk waren ziek gemaakt door de moeder. Meadow zag overeenkomsten met het Munchhausen syndroom waarbij de volwassene zich bij de arts meldt met valse of zelf veroorzaakte ziekteverschijnselen. Bij MHPS gebeurt dit door de verzorger van het kind en helaas meestal door de moeder. ( 98%). Meestal worden in deze gevallen lichamelijke aandoeningen nagebootst , maar het kan ook gaan om psychiatrische stoornissen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat in 2010 ruim 118.000 kinderen tussen de nul en 18 jaar te maken kregen met een vorm van kindermishandeling.

  • Seksuele mishandeling
  • fysieke mishandeling
  • emotionele, psychische mishandeling
  • verwaarlozing
  • huiselijk geweld
  • onthouden van school

Schokkende feiten welke een enorme bedreiging vormen voor het opgroeiende kind.

In Nederland is het MHPS nog een vrij onbekende vorm van kindermishandeling. Slachtoffers weten niet van dit syndroom en ook door zorgprofessionals wordt dit vaak niet herkent. Kinderen durven vaak niet aan te geven dat ze worden mishandelt uit angst dat het nog erger wordt.

MHPS wordt ook Medical Child Abuse of Paediatric Condition genoemd of Pediatric Condition Falsification.

Het is echt een vorm van kindermishandeling, maar daders lijden vaak wel aan gedragsstoornissen, angststoornis of andere persoonlijkheidsstoornissen.

 

Artsen trappen hierin omdat zij vooral leren te luisteren naar de ouders, omdat een kind niet zelf kan zeggen wat er mis is. De arts wil de oorzaak vinden en zoeken vaak lang door. Zij willen niets over het hoofd zien met alle gevolgen van dien.

Gevolgen voor het kind zijn zeer ernstig. Het kind kan er letterlijk lichamelijk en psychische klachten aan over houden, omdat de moeder/dader zulke ernstige schade heeft toegebracht die niet meer te herstellen is. Het zelfvertrouwen is beschadigd, het kind loopt ernstige ontwikkelingsstoornissen op . Het verliest het vertrouwen in volwassenen.

Bron: Stichting Overlevers Münchhausenby Proxy (StOMbP)

Literatuur:

Je bent een verschrikkelijk kind van Nina Blom

Valse Salie van Roos Baum

Verziekt Jullie Gregory

 
nina blom

Deel dit artikel op jouw favoriete social media kanaal of via Whatsapp…

Comments

comments

error: Content is protected !!