Maandjuli 2016

Zeg Nee! tegen roken voor, tijdens en na zwangerschap&geboorte!!!

    Ieder kind dat geboren wordt heeft recht op een rookvrije start en rookvrije leefomgeving. Daarom is de overheid een campagne gestart om vrouwen die roken voor, tijdens en na de zwangerschap en geboorte te laten inzien hoe schadelijk het roken en meeroken is voor hun (on)geboren kind. Kinderartsen, gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, verslavingsartsen, huisartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en stoppen-met-roken-coaches ondersteunen dit van harte. Zij willen met elkaar bereiken dat kinderen een rookvrije start krijgen door gerichte voorlichting en persoonlijke begeleiding […]

Continue Reading
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: