Bel Djoke

0644568443

mail Djoke

info@djoke.nl

Openingstijden

maandag tot vrijdag op afspraak

Djoke.nl massage & aromatherapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81721676 en is verantwoordelijk voor deze website.

Op het format, alle teksten, afbeeldingen, geluiden en gegevens is het Auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan om teksten, etc… te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorgaande, schriftelijke toestemming van Djoke.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover het noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

De artikelen en blogs zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring, opleiding of opgedane kennis. Deze website is geen officiële zorginstantie.

De informatie die door Djoke.nl massage & aromatherapie wordt verstrekt via deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en mag als betrouwbaar worden geacht, echter voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan, de gebruiker van deze website blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor zichzelf en het gebruik van de informatie. Geen enkel ingrediënt of genoemd product op deze website of beschreven dienst mag als medicijn en/of mag als vervanging van medicijnen worden beschouwd.

Djoke.nl is niet verantwoordelijk voor medische keuzes die je op basis van de artikelen maakt. Deze website geeft advies, voorlichting en informatie, maar is niet bedoeld voor het geven van medisch advies. Deze pagina is niet bedoeld om diagnoses te stellen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose. Hiervoor raadpleegt u altijd een arts.

error: Content is protected !!
Maak hier je afspraak
%d bloggers liken dit: