Klachten en geschillen

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, Zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Djoke.nl heeft dit ondergebracht bij het NIBIG.

error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: