Bel Djoke

0644568443

mail Djoke

info@djoke.nl

Openingstijden

maandag tot vrijdag op afspraak

Kinderen die vlak na de geboorte op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) zijn opgenomen ontwikkelen meer emotionele en gedragsproblemen. Kortdurende reguliere opvoedingsondersteuning blijkt echter niet geschikt om deze problemen te verminderen.

Kinderen die vlak na de geboorte intensieve zorg nodig hebben, worden opgenomen op de NICU. Aldaar krijgt de baby bijvoorbeeld hulp bij het ademen. Wanneer deze kinderen peuter of kleuter zijn, blijkt 20% van hen emotionele en/of gedragsproblemen te hebben ontwikkeld.
Dat is ongeveer twee keer zoveel als gezonde, op tijd geboren kinderen.

Opvoeden verschilt
Uit promotie-onderzoek van Renske Schappin aan de Universiteit Utrecht blijkt dat het opvoeden van ex-NICU kinderen verschilt van het opvoeden van gezonde, op tijd geboren kinderen. Schappin deed onderzoek bij 67 peuters en kleuters van wie een deel prematuur geboren was en een deel bij de geboorte zuurstofgebrek had. 34 kinderen en hun ouders volgden 
Basiszorg Triple P; een controlegroep van 33 kinderen kwam op een wachtlijst. Na zes maanden werd geen specifiek effect van Triple P gevonden op het verminderen van emotionele en gedragsproblemen; in beide groepen waren de problemen afgenomen.

Specifiek programma nodig
Schappin concludeert dat een generiek programma als Basiszorg Triple P niet effectief is voor deze groep kinderen; dit programma is bedoeld voor ouders met beginnende opvoedingsproblemen of zorgen over de ontwikkeling van hun kind. De promovenda adviseert voor ex-NICU kinderen specifieke ondersteuningsprogramma’s te ontwikkelen, waarin vooral aandacht wordt besteed aan stress van ouders en hun beeld van de kwetsbaarheid van hun kind.

(www.nji.nl / www.uu.nl)

 

Bron: Vakbladvroeg

Deel dit artikel op jouw favoriete social media kanaal of via Whatsapp…

Aanbevolen artikelen

error: Content is protected !!
Maak hier je afspraak
%d bloggers liken dit: