Bel Djoke

0644568443

mail Djoke

info@djoke.nl

Openingstijden

maandag tot vrijdag op afspraak

D-TSR is een fysiologisch verschijnsel en is geen postpartumdepressie. Ervaringen van de vrouw uit het verleden of onderdrukte herinneringen hebben niets met een d-tsr te maken. Bij dit fenomeen is de oorzaak een verstoorde dopamine activiteit op het moment dat er een toeschietreflex plaatsvindt.

De gevoelens die een moeder kan ervaren als zij borstvoeding geeft en te maken krijgt met een dysforische toeschietreflex, lijken op de gevoelens die zij ook kan ervaren als er sprake is van een postpartum(natale) depressie. Het gaat hier om gevoelens van angst, verdriet, nervositeit, schrik, bezorgdheid, irritatie, onrust, gevoel van hopeloosheid en uitzichtloosheid etc…

Het dysforische gevoel ontstaat vaak tussen de tweede en twaalfde dag na de bevalling. De mate van ervaren is voor iedereen anders. Je hebt lichtere en zwaardere dysforische gevoelens. De moeder is meestal erg negatief over zichzelf, maar niet naar de baby toe.  De dysforie komt opzetten als de melk toeschiet, op het moment dat de melk is toegeschoten ebt het gevoel weg. Dit kan 30 tot 90 seconden duren. De moeder heeft geen postpartum depressie. Maar indien er wel sprake is van een postpartum depressie  kan de de d-tsr hierdoor wel versterkt worden.

Hoe herken je een D-TSR?

Het herkennen is niet altijd gemakkelijk omdat het niet snel het eerste is waar je aan denkt. De d-tsr kan mild zijn en voor de moeder aanvoelen alsof er even iets knapt, maar er zijn ook moeders die aangeven dat zij extreme gevoelens ervaren en gedachten krijgen om zichzelf te beschadigen of zelfmoord te plegen. Je begrijpt dat je daar wel van kunt schrikken. Is er bij de moeder sprake van angststoornissen of een postpartum depressie dan is dit moeilijk te hanteren. Deze gevoelens worden vaak minder als de baby ouder wordt. Het betreft hier een puur hormonaal fenomeen, de hersenen ontvangen de verkeerde boodschap. De moeder krijgt dit niet na het doormaken van een traumatische bevalling, misbruik of het doormaken van een eerdere depressie etc… Ze kan echter wel de emoties sterker ervaren zodat het lijkt of dit invloed heeft. Het kan zijn dat de emoties die zij ervaart vergelijkbaar zijn met eerdere ervaringen in haar leven. Dit kan vooral gebeuren als ze al eerder iets heeft doorstaan waarbij het dopamine niveau daalde. Dit geeft het zelfde gevoel als bij een d-tsr.

Wat kun je doen?

Allereerst heeft de moeder een steun in de rug en bemoediging nodig, zij moet zeker niet behandeld worden alsof zij zwaar depressief is en het risico bestaat dat zij haar kind zal mishandelen. De klachten moeten bij de wortel worden aangepakt. Bestaat er naast de d-tsr een postpartumdepressie of angststoornis dan is het omgaan met de d-tsr wel erg moeilijk. Soms is dan de enige oplossing stoppen met borstvoeding. Wil de moeder graag blijven voeden dan is het belangrijk om het proces te begrijpen van toeschieten en de 30 tot 90 seconden dysforie die er kan optreden. Als de baby namelijk krachtig doordrinkt en de melk stroomt dan zullen de dysforische gevoelens langzaam zakken. Om vervolgens weer terug te keren voor de volgende toeschietreflex.

Prolactine zorgt voor de melkaanmaak en oxytocine voor het toeschieten van de melk. Om ervoor te zorgen dat het  hormoon prolactine voldoende aanwezig is in het bloed en zal toenemen gaat het dopaminegehalte dalen. Dopamine reguleert de afgifte van prolactine. Is er sprake van een d-tsr bij de moeder lijkt het erop dat het dopaminegehalte in het centraal zenuwstelsel te sterk is of te snel daalt.

Behandeling

Het is raadzaam voor de moeder om een logboekje bij te houden. Hierin kan zij noteren wat ze voelt en hoelang de gevoelens duren. Voldoende rust, beweging en voldoende drinken is erg belangrijk. Soms is er medicatie nodig. Geen antidepressiva dit heeft geen invloed.

Je kunt het RIVM raadplegen of een lactatiekundige. Er is nog weinig bekend over D-TSR.

Bronvermelding: Alia Macrina Heise www.D-Mer-org

Raadpleeg een lactatiekundige

error: Content is protected !!
Maak hier je afspraak
%d bloggers liken dit: